Karnataka Public Service Commission, Bangalore     Page : 1
 List of Candidates called for document verification for the post of Instrument Mechanic
 in the department of Commissionerate of Employment and Training(3rd Round) 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 Slno  Regno.   Name                 
 -------------------------------------------------------------------------------------
  1 5800710  RAMYA S

  2 5815552  SWARNAMBHA H M 
     Karnataka Public Service Commission, Bangalore     Page : 1
 List of Candidates called for document verification for the post of Welder
 in the department of Commissionerate of Employment and Training(3rd Round) 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 Slno  Regno.   Name                 
 -------------------------------------------------------------------------------------
  1 5800688  NARASIMHAMURTHY K C

  2 5803392  SANTOSH PARASHURAM HATTI

  3 5805174  BHARMAPPA N

  4 5806186  LIYAKHAT PASHA M

  5 5806363  PUNEETH KUMARA C G

  6 5808007  SHAMEEL

  7 5809960  NINGANNA

  8 5809989  KRISHNA

  9 5813508  IMRAN BAIG M S

  10 5813971  MOHAMMED SIBGATHULLAH B

  11 5815541  BHANUPRATHAP

  12 5816709  NAVEENKUMAR TJ

  13 5900911  UDAYAKUMAR

  14 5901183  GOUSAPEER

  15 5901224  MANJUNATH KAMBALI

  16 5901407  CHANDU BASHA K

  17 5903869  ASPAKALI MULLA

  18 5904495  MALLAPPA H

  19 5904968  HAJARATHALI KB

  20 5905223  PRAVEEN

  21 5905973  CHIDANANDA S N

  22 5907483  GURULINGAPPA HOSAMANI

  23 5907710  FAYAZ U

  24 5908507  SUBHASH K

  25 5909579  SATHISH CHANDRA G K

  26 5911205  ASHOKA C M

  27 5911244  GURURAJA P

  28 5912104  RIYAZ AHAMED DODMANI

  29 5912643  SUDARSHAN KC

     Karnataka Public Service Commission, Bangalore     Page : 2
 List of Candidates called for document verification for the post of Welder
 in the department of Commissionerate of Employment and Training(3rd Round) 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 Slno  Regno.   Name                 
 -------------------------------------------------------------------------------------
  30 5913042  NAVEENA KUMARA T H


 
 
     Karnataka Public Service Commission, Bangalore     Page : 1
 List of Candidates called for document verification for the post of Mechanic Machine Tool Maintenance(Mill Wright Mechanic)
 in the department of Commissionerate of Employment and Training(3rd Round) 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 Slno  Regno.   Name                 
 -------------------------------------------------------------------------------------
  1 5800585  SALEEM HAWALDAR

  2 5801399  VILAS GWARI

  3 5802570  SHEELA K P

  4 5803222  SYED THALHA

  5 5803392  SANTOSH PARASHURAM HATTI

  6 5804053  RAGHU S E

  7 5805810  MURALI MG

  8 5812035  NANJUNDAIAH HM

  9 5813971  MOHAMMED SIBGATHULLAH B

  10 5815405  SATHYA NARAYANARAJE URS H N

  11 5815826  RAMYA P K

  12 5902908  ASLAMPASHA

  13 5903387  SHIVA B

  14 5907710  FAYAZ U

  15 5907939  DEVENDRAPPA BADIGER

  16 5908137  BASAVARAJ KELAGERI

  17 5909172  GEETHAVVA K

  18 5911150  SHIVALEELA GAMANNAVAR

  19 5911671  SRIDEVI SADASHIV MANAGUTTI

  20 5911744  RAVI K


     Karnataka Public Service Commission, Bangalore     Page : 1
 List of Candidates called for document verification for the post of Machinist
 in the department of Commissionerate of Employment and Training(3rd Round) 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 Slno  Regno.   Name                 
 -------------------------------------------------------------------------------------
  1 5806363  PUNEETH KUMARA C G

  2 5815327  PRAKASH

  3 5900791  SUKUMUNEPPA

  4 5904074  RAVIKANT BELLUNDAGI

  5 5904495  MALLAPPA H

  6 5906012  K A GOVARDHAN

  7 5906102  VIKAS M

  8 5907048  SUJAYKUMAR

  9 5907601  BEERAPPA

  10 5908741  SADANANDA N

  11 5908977  VADDATTI BHEEMESH YADAV

  12 5910214  IRFAN AHMED

  13 5911284  SURESH A

  14 5912573  ANIL

  15 5913042  NAVEENA KUMARA T H


 

 
 
     Karnataka Public Service Commission, Bangalore     Page : 1
 List of Candidates called for document verification for the post of Electroplater
 in the department of Commissionerate of Employment and Training(3rd Round) 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 Slno  Regno.   Name                 
 -------------------------------------------------------------------------------------
  1 5805594  MURUGESH DODAKUNDI

  2 5902623  SACHIN A T

  3 5904500  ARUN KUMAR D G

  4 5907472  KUMAR SWAMY C

  5 5909828  THIPPESHA N