17/08/17      Karnataka Public Service Commission, Bangalore     Page : 1
          1:1 list of candidates for document verification 

   POST : Junior Assistant
 -------------------------------------------------------------------------------------
 Slno Regno. Name of the candidate
 -------------------------------------------------------------------------------------
               Residual Parent Cadre

  1 4036575 CHAMPAKAMALA K S

  2 4042064 UMESHA B J

  3 4052360 GURURAJ SAJJAN

  4 4052430 BHIMA KENCHAPPA MAHADAJ

  5 4071600 VIJAYALAKSHMI BV

  6 4103275 GANGAMMA B

  7 4110120 SHRUTHI PATTAR

  8 4129347 SHIVASHANKAR

  9 4145062 SOUMYA PATIL

  10 4146959 HANAMANTHARAYA

  11 4168952 AKASH K

  12 4243602 PRADEEP BAGALKOT

  13 4254711 SAVITA MANDOLIKAR

  14 4260356 RAJAKUMAR GOUDAPPAGOL

  15 4281886 AAFREEN BEGUM

  16 4288129 BHEERAPPA BASANNA PUJARI

  17 4292559 IRANNA S HELIKERI

  18 4293917 SHAILA MANTUR

  19 4297013 VANITHABAI

  20 4312088 LUIS  PERERA

  21 4317184 SHUBHASHREE S M

  22 4341855 VIRUPAKSHGOUDA P PATIL

  23 4383152 SHRUTHI S R

  24 4408868 PALLAVI N

  25 4415489 MANJU K



 17/08/17      Karnataka Public Service Commission, Bangalore     Page : 2
          1:1 list of candidates for document verification 

   POST : Junior Assistant
 -------------------------------------------------------------------------------------
 Slno Regno. Name of the candidate
 -------------------------------------------------------------------------------------

  26 4416735 ZABEENA

  27 4454979 PRAVEEN T S

  28 4459486 GANESHA K M
  
 -------------------------------------------------------------------------------------


 17/08/17      Karnataka Public Service Commission, Bangalore     Page : 3
          1:1 list of candidates for document verification 

   POST : Junior Assistant
 -------------------------------------------------------------------------------------
 Slno Regno. Name of the candidate
 -------------------------------------------------------------------------------------
               Hyderabad - Karnataka

  1 4143582 BORAMMA

  2 4154486 BASALINGAMMA KAMBLE

  3 4247997 VIRESH

  4 4257258 DURUGAPPA

  5 4289439 SHAIKSHA PATEL

  6 4298881 PRAKASH

  7 4301708 BASAVARAJ

  8 4304439 BHARATHI

  9 4363603 DHARAMAPPA

  10 4367216 HANAMAPPA

  11 4460750 MANJUNATHA BUDANUR

  12 4498924 RENUKA


 -------------------------------------------------------------------------------------